Thursday, April 16, 2015

Harris Benedict equation


Saya agak semua student dietetik atau individu yang mempunyai kelayakan akademik berkenaan amat familiar dengan persamaan Harris-Benedict. Sejak disiplin dietetik bermula, ia menjadi rumus yang ‘wajib’ diketahui oleh student. Tahukah kita bahawa persamaan itu telah berusia hampir satu abad. Rujuk penulisan asal tentang Harris-Benedict equation di [http://www.pnas.org/content/4/12/370]. Pada 2018 nanti, maka genaplah 100 tahun formula tu. Besar sumbangan formula tu kan. Hampir seabad menjadi sebutan dan amalan tu.

Tahukah kita juga bahawa Harris-Benedit equation telah disemak dan rumus baru telah diterbitkan pada tahun 1984. Rujuk Harris Benedict revised edition pada alamat berikut [http://ajcn.nutrition.org/content/40/1/168.full.pdf+html]

Cuba kita banding kedua-dua rumus ini dari segi pengiraan.

Katakan Mr. D, 34 tahun yang bekerja sebagai kerani yang lazimnya duduk di pejabat, mempunyai berat 64 kg, dan tinggi 165 cm. Kira basal metabolic rate (BMR) Mr. D.

Rumus
Original HBE

BMR (man) = 66.5 + (13.8 x weight in kg) + (5.0 x height in cm) – (6.8 x age in years).

BMR (woman) = 655.1 + (9.6 x weight in kg) + (1.8 x height in cm) – (4.7 x age in years)
Revised HBE

BMR (man) = 88.4 + (13.4 x weight in kg) + (4.8 x height in cm) - (5.7 x age in years)


BMR (woman) = 447.6 + (9.2 x weight in kg) + (3.1 x height in cm) - (4.3 x age in years)
Calculation
66.5 + 13.8(64) + 5(165) – 6.8(34)

= 66.5 + 883.2 + 825.0 – 231.2
88.4 + 13.4(64) + 4.8(165) – 5.7(34)

= 88.4 +857.6 +792.0 – 193.8
BMR
= 1543.5 kcal
= 1544.2 kcal

Tahukah anda bahawa pengiraan tu adalah tertakluk kepada ±210.5 kcal/day untuk lelaki, and ±201.0 kcal/day untuk perempuan.

So bagaimana? Ok? Ada sape nak produce formula baru untuk menjadi rujukan pada masa depan? Ia bukan tentang formula sahaja tetapi bagaimana implementasinya.

No comments: